IMG_4763 IMG_4687 IMG_4699 IMG_4727 IMG_4783 IMG_4594 IMG_4808 IMG_0213 IMG_0211 IMG_0141 IMG_0083 IMG_0101 IMG_0106 solen 2 solenbarnen solenbarnen IMG_0667 IMG_0683 IMG_0726 IMG_0830 IMG_0807

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin: 

* identitet och känner trygghet i den,

* nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

* motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

* skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama, 

Lpfö-98 reviderad 2016