loading...

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

* sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

* nyfikenhet , kreativitet och lust att leka och lära,

* motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

* förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans

Lpfö 18