loading...

"Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin: 

* identitet och känner trygghet i den,

* nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

* motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

* skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama, 

Lpfö-98 reviderad 2016