Regnbågen, starten på ett livslångt lärande.
Våra mål:


Förskolans värdegrund ska tillsammans med barn och vuxna löpande tolkas och omsättas i vardagen och genomsyra utbildningen.

Förskolans jämställdhetsuppdrag ska vara utvecklande, hållbart och ses som en del i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Förskolans miljöarbete ska genomsyra vår utbildning så att hållbar utveckling blir ett naturligt förhållningssätt och skapar medvetenhet om vår påverkan på vår miljö. 
                                                   

 Regnbågens förskolas arbete grundar sig i förskolans läroplan, Ur Lpfö-18
                                             ( se länk)