Regnbågen - starten på ett livslångt lärande

Våra mål:

  • Förskolans värdegrund ska tillsammans med barn och vuxna löpande tolkas och omsättas i vardagen och genomsyra utbildningen.
  • Förskolans jämställdhetsuppdrag ska vara utvecklande, hållbart och ses som en del i vårt systematiska kvalitetsarbete.
  • Förskolans miljöarbete ska genomsyra vår utbildning så att hållbar utveckling blir ett naturligt förhållningssätt och skapar medvetenhet om vår påverkan på vår miljö. 

                                                   

 Regnbågens förskolas arbete grundar sig i förskolans läroplan,
Ur Lpfö-18

(se länk)